Truck

Truck och lyft

Flera är de verksamheter inom järnvägen som dessutom använder truckar och lyftanordningar på järnvägsområdet.

Behöver ni förarbevis? Vi utbildar för följande förarbevis:

  • Truck: A, B, C2 (hjullastare) och D1 (enligt TLP 10)
  • Lyftanordningar: Traverskran och Pelarkran (enligt SS-ISO 9926-1/SS-ISO 23853)
  • Skylift/mobil arbetsplattform: A och B (enligt SS-ISO 18878:2004 och Liftutbildningsrådets utbildningsplan)
  • Fallskydd

Vet alla vilka regler som gäller? Exempelvis när det gäller truck visavi personbil som färdas på området?

Samtliga utbildningar kan fås särskilt anpassade till spårtrafikmiljö, vilket vi har stor erfarenhet av.

Hör av dig till oss för en genomgång av ditt läge och dina behov så ger vi dig förslag.

Information plockad ur Arbetsmiljöverkets författningssamling

Enligt AFS 2006:5, 18§ får en truck bara användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

Enligt AFS 2006:5, 19§ ska (ska, inte bör) en truckförare ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet ska tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för. Den arbetsgivare eller inhyrare av arbetskraft som i strid med dessa krav låter en eller flera personer använda truck åläggs att betala en sanktionsavgift på 15 000:- till 150 000:-.

Så uppfyller vi kraven

För att uppfylla kraven i AFS 2006:5, 18§ måste truckföraren vara utbildad. Detta sker lämpligen i en utbildning enligt TLP10 (framtagen av arbetsmarknadens parter).

Den normala utbildningstiden för en A+B-utbildning är 16 timmars teori och 24 timmars praktik. I viss mån är det ibland möjligt att reducera praktiktiden om eleverna har erfarenhet & förkunskaper sedan tidigare. Utbildning för övriga legitimationer vi nämner ovan kan ha lite olika upplägg.

Att personalen är korrekt utbildad förebygger också olyckor och därmed onödiga kostnader i form av skadat gods, skadade truckar, produktionsbortfall och sjukskrivningar.

Utbildningen innebär mycket mer än att truckförarna ska få ett utbildningsintyg (förr kallat ”truckkort”), det gäller även att få fram effektiva, riskmedvetna och ansvarskännande förare. Därför ingår också diskussioner om risker, tillbud och olyckor.

En annan viktig faktor är företagets arbetsmiljö och förbyggande arbete mot ohälsa och olycksfall. Se arbetsmiljöverkets checklista för arbete med truckar: http://www.av.se/dokument/checklistor/checklista_truckar_FORM-ACCESSIBLE.pdf