Lp080909red

Trafikstöd för stort och smått

Vi erbjuder en handläggartjänst med särskilt fördjupad expertis inom bangårds-, terminal- och depåområden. Vi stöttar i frågor som t ex trafiksäkerhet, logistik, utredning, uppföljning/revision och andra operativa och administrativa verksamhetsområden. Vi är din expert i sakfrågor som berör en mindre verksamhet eller ditt stöd vid förstärkningsbehov i en större verksamhet.

Behöver du upprätta en lokal instruktion?

Söker du expertis som företräder dina intressen i myndighetskontakter eller gör insatser relaterade till ditt säkerhetsstyrningssystem?

Vill du få hjälp av en sakkunnig i frågor som

  • uppföljning och kvalitets/säker­hets­granskning
  • problemlösning vid logistikknutar
  • resursidentifiering
  • löpande verksamhetsstyrning
  • utredningsinsatser vid olycka eller av löpande verksamhet
  • kvalificerad operativ styrning vid driftstörningar
  • stöd vid förändringsarbete

Hör av dig till oss!

Vi åtar oss att upprätthålla löpande funktioner i din verksamhet såväl som att ge stöd i enskilda detaljfrågor på särskilt uppdrag. Vi står till tjänst på samma sätt även i frågor som rör annan slags trafik än på bangårdsområden.