Brolyft

Underhållstjänster eller fordonsägare?

Vi har lång erfarenhet av villkoren för fordonsverkstäder. Vi kan stötta i frågor som logistik, planering, kompetenser, problemlösning, utredningar och kvalitetsuppföljning. Söker du teknisk kompetens kan vi förmedla eller engagera kunniga personer genom vårt kontaktnät. Hör av dig till oss och berätta vad du söker!

Är ditt företag en fordonsägare som köper verkstadstjänster eller som själv underhåller sina fordon?

Som en mindre fordonsägare kan det ibland vara problematiskt att hitta en underhållstjänst på avrop. Vi hjälper dig att få tag på rätt underhåll till ditt fordon och bevaka dina intressen hos leverantören. Om du behöver stöd med att löpduglighetsbesiktiga fordon, att eftersöka svårfunna reservdelar, eller att arrangera och driva en fordonsledning som säkerställer att dina fordon är trafikdugliga så kontakta oss. Vi har många kontakter i branschen och är gärna behjälpliga med det du behöver stöd med.

Behöver ert företag utveckla kompetensen på tekniksidan? Har ni duktiga tekniker med bristande datorvana? Vi kan erbjuda utbildning och rådgivning inom följande områden:

  • Datorkunskap (använda PC vid underhåll och felsökning)
  • Systemförståelse (schemaläsning och felsökning)
  • ETCS (Bombardier Transportation)
  • TCMS (Bombardier Transportation)
  • Rd och andra moderna fordon

Utför ni underhåll på äldre fordon eller förfogar över en äldre fordonsflotta? Vi kan erbjuda utbildning och rådgivning inom t ex följande områden:

  • Underhåll och felsökning
  • Förslag till förbättringar och moderniseringar

Vi kan även erbjuda stöd inom t ex följande områden:

  • Framtagande av dokumentation
  • Skapa system för underhåll