utsikt

Uppdrag

 

Beskrivningar av några av våra pågående uppdrag:

EuroMaint AB. Examinator och lärare för trafikutbildningar och trafikuppföljningar samt expert i järnvägsrelaterade frågor. Växlingsuppdrag.

Bombardier Transportation AB. Olika typer av tjänster såsom stöd för produktionsledning, utbildning, växling och fordonsunderhåll.

Infraservice Group Scandinavian AB. Stöd till ledning i säkerhetsstyrningsystemfrågor.

Skåne-Smålands Jernvägsmuseiförening. Besiktning av fordon.

Dematek AB. Utbildningar i truck och lyft, som underkonsult.

 

Exempel på specialuppdrag vi har:

Skolverket. Ledamot i expertgrupp för framtagande av fordonsreparatörsutbildning på gymnasienivå.

Nässjö Lärcenter. Ledamot i styrgrupp för YH-lokförarutbildning.

 

Exempel på tidigare uppdrag:

Hector Rail AB. Kompletteringsutbildning teknisk vagnstjänst.

TSS Train Station Service AB. Utbildning vistelse i spår.

Skandinaviska Jernbanor AB. Positionen Säkerhetschef samt tillhandahåller operativa trafik- och verkstadstjänster i verksamheten.

Nordiska Tåg AB. Positionen t.f. Säkerhetschef med därtill hörande uppgifter i organisationen samt växlingstjänster.

Rail-Care Logistik AB. Rekryteringsstöd järnvägspersonal. Utbildning för fordonsreparatörer.

ITA Industry & Train Academy AB. Utbildning.

Västergötlands Ånglokssällskap. Fordonsbesiktning.

Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg SKÅJ. Trafiktjänster.