R1-med-skugga

Rekommenderat företag

Vi har blivit rekommenderade för vår trovärdighet gentemot kunder, underleverantörer och andra intressenter. Det är vi glada för och stolta över.

Järnvägare ingår i Solberga station AB som är ett Rekommenderat företag och har en s.k. R-licens. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som symboliserar trovärdighet och ansvarstagande och tilldelas företag och organisationer som står för god affärsetik. Vi har förbundit oss att ta ett etiskt ansvar genom att efterleva R-licensens etikpolicy.

R-licensen granskas och utfärdas av R-Företagen. För att kontrollera om ett företag har en giltig licens besök www.rlicens.se.

R-licensen rekommenderas man för och den tilldelas företag efter noggrann prövning. Att Solberga station AB är R-licensierat innebär att företaget har ett etiskt förhållningssätt i sin verksamhet och därmed bidrar till långsiktig och god företags- och samhällsutveckling. Företaget värnar om ett personligt ansvarstagande, medmänsklighet och integritet för alla sina intressenter och är genom rekommendationer känt för god affärskultur.

Läs gärna mer om vad en R-licens är och innebär samt etikpolicyn på www.rlicens.se/om-rlicens.